?> ขั้นตอน การสั่งซื้อ ตู้ RACK บทความตู้ RACK

blog

ขั้นตอน การสั่งซื้อ ตู้ RACK

Posted by on
Image 1article31.gif

ขั้นตอน     การสั่งซื้อ ตู้ RACK


ขั้นตอนการสั่งซื้อ 


1. ทำการขอราคามาที่อีเมล์ sales@rackserverthai.com หรือ LINE ID : NAAPTECH

พร้อมชื่อที่อยู่ในการออกใบเสนอราคา

1. ชำระค่าสินค้าและบริการมาที่บัญชี เราจะแจ้งให้ในใบเสนอราคา
2 Fax เอกสารการชำระเงินและที่อยู่จัดส่งที่ 02-1086808 หรือ Scan Slip ส่งอีเมล์ที่: Sales@thaidreamhost.com
*** จัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล *** 


ประกาศสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่ใช้บริการบริษัทขนส่ง


1. ลูกค้าต่างจังหวัดจำเป็นต้องหาบริษัทขนส่ง ติดต่อเรื่องการชำระเงิน ค่าขนส่ง และเงื่อนไขการส่งสินค้ากับบริษัทขนส่งเอง และทางเราจะไปส่งให้ทางบริษัทขนส่งที่ลูกค้าแจ้งมา ในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น 
2. ถ้าลุกค้าไม่สามารถหาขนส่งมาได้ ทางเราจะทำการแนะนำให้ แต่ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าเนื่องจากการขนส่งของบริษัทนั้นๆ 
3. ทางเราจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งของบริษัทขนส่งใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะบุบ เป็นรอย หรือถลอก ถ้าเกิดปัญหาทางลูกค้าต้องดำเนินเรียกร้องกับขนส่งนั้นๆเอง 
4. วันที่ไปส่งสินค้าถ้าลูกค้าปฏิเสธการส่งของหรือขนส่งที่ลูกค้าแจ้งมาปฏิเสธการรับของ หรือต้องการเปลี่ยนขนส่ง ทางเราต้องขอเก็บค่าส่งสินค้ากลับ 500 บาท และไม่สามารถเปลี่ยนที่ส่งได้ในวันนั้น ต้องนัดคิวส่งใหม่ในวันหลัง 
* สินค้าซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ รบกวนเช็ครุ่นและชื่อสินค้าก่อนการสั่งทุกครั้ง

.